Vedení školy

kontakt

Ing. Zbyněk Lukavec

ředitel školy


e-mail: lukavec@ekopodebrady.cz
kontakt

PhDr. Dagmar Lukavcová

statutární zástupce ředitele
výchovný poradce

Předmět: český jazyk a literatura, výchova k občanství, rétorika, občanský a společenskovědní základ
e-mail: lukavcova@ekopodebrady.cz
kontakt

Mgr. Martin Roubíček

zástupce ředitele

Předmět: zeměpis, člověk a svět práce, geografie, výchova ke zdraví
e-mail: roubicek@ekopodebrady.cz