Úspěšný školní rok končí

Horké slunné dny nenechávají nikoho na pochybách, že je čas na změnu. Změnu v podobě prázdninových dní odpočinku, zábavy i realizace plánů. Osobních, rodinných, pracovních..

Konec školního roku je příležitostí k rekapitulaci - co se podařilo, co je třeba vylepšit, úplně změnit, v čem naopak pokračovat, co nastartovat. Letošní účet je pro školu pozitivní. Úspěšně proběhl již 2. ročník celorepublikového filmového festivalu pro střední školy OFF 2019, od září nastupují ke studiu žáci dalšího nově otevřeného oboru Design a nová média a škola se tak výrazně rozroste nejen personálně, ale i prostorově. S ohledem na omezené kapacity budovy školy rozšíří svou působnost o nové odborné ateliéry a multifunkční PC učebnu v prostorách poděbradského zámku (pamětníci  vědí, že právě ve zdejším zámku škola v roce 1993 začínala). Mezi příjemné patřila i nedávná zpráva o výsledcích SCIO testování našich žáků ze sekundy, kteří se ve Středočeském kraji umístili na prvních třech místech v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Potěšila nás, žáky a rozhodně i rodiče.
Škola je dynamický organismus. Žije a roste s těmi, kteří ji tvoří. Každodenní smysluplná práce. Přejme si, ať je nás stále více těch, kterým záleží na jejím dobrém jménu.

Hodně zážitků, pohody, radosti a nové energie do  letních měsíců i na prahu nového školního roku.

 

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

 

 

 

Archiv >>