Kalendář

2. 9. 2019 Slavnostní zahájení školního roku, Obřadní síň MÚ Poděbrady, 9.30 hod., MMT1, DM1, prima
3. 9. 2019 Zahájení výuky
9. - 12. 9. 2019 Adaptační kurz Poslův Mlýn, MMT1, DM1 a prima
13. 9. 2019 Maturitní zkoušky - ústní zkoušky společné a profilové části 
23. 9. 2019 Srdíčkový den
24. 9. 2019 Festival LUSTR, výstava - Jan Šibík, MMT3
2. 10. 2019 Projekt Setkání se Speciální ZŠ Poděbrady, sekunda
3. 10. 2019 Exkurze do Městské knihovny Poděbrady, prima
9. 10. 2019 Beseda s grafičkou Bárou Nykodýmovou, absolventkou Multimediální tvorby, MMT3, MMT4
10. 10. 2019 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
14. 10. - 15. 10. 2019 Přehlídka studijních příležitostí, Kolín 
16. 10. 2019 Přehlídka studijních příležitostí, Kutná Hora
17. 10. 2019 Česká filharmonie, Janáčkova Její pastorkyňa
17. 10. 2019 Přehlídka studijních příležitostí, Nymburk 
18. 10. 2019 Designblok MMT3, MMT4 - technici
18.- 19. 10.  2019 Přehlídka studijních příležitostí, Jičín
21. 10. 2019 Designblok, MMT2,  MMT4 - výtvarníci
23. 10. 2019 Přehlídka studijních příležitostí, Mělník
25. 10. 2019 Beseda s absolventy, MMT4
25. 10. 2019 Předávání Ekounů
29. - 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny
1. 11. - 2. 11. 2019 Přehlídka studijních příležitostí, Pardubice
7. 11. 2019 Přehlídka studijních příležitostí, Dům kultury, Mladá Boleslav
7. 11. 2019 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. 2019 Přípravný kurz k talentovým zkouškám - SOŠ Multimediálních studií
15. - 16. 11. 2019 Přehlídka studijních příležitostí, Hradec Králové 
16. 11. 2019 Den otevřených dveří, 9 - 13 hodin
18 - 22. 11. 2019 Projektový týden EDISON
18. 11. - 29. 11. 2019 Odborná praxe MMT4
 20. 11. 2019 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
Schůzka s rodiči
5. 12. 2019 Česká filharmonie, Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času
18. 12. 2019 Vánoční akademie a výstava studentských prací
20. 12. 2019 Vánoční nabídka Ekounů
23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
7. 1. - 8. 1. 2020 Talentové zkoušky MMT - 1. kolo
7. 1. - 13. 1. 2020 Souborné zkoušky
19. - 25. 1. 2020 Lyžařský výcvik, tercie
 28. 1. 2020 Pedagogická rada 1. pololetí
30. 1. 2020 Pololetní vysvědčení
31. 1. 2020 Pololetní prázdniny 
6. 2. 2020 Den otevřených dveří, 13 - 17 hodin
9. 2. - 15. 2. 2020 Lyžařský výcvik MMT1 a DM1
12. 2. 2020 Beseda se studenty o nezaměstnanosti a činnosti ÚP, MMT1, DM1, sexta
12. 2. 2020 Beseda se studenty MMT4 o možnostech a uplatnění po skončení studia
24. 2. - 1. 3. 2020 Jarní prázdniny
2. 3. - 5. 3. 2020 Souborné zkoušky pro MMT4
12. 3. 2020 Česká filharmonie, Dvořákovo Stabat Mater
13. 3. 2020 Maturitní ples MMT4
19. 3. 2020 Den zdraví
Přípravný kurz z českého jazyka - 1. lekce
  Přípravný kurz z českého jazyka - 2. lekce
 1. 4. 2020 Předávání Ekounů
  Přípravný kurz z matematiky - 1. lekce
  Přípravný kurz z matematiky - 2. lekce
  Maturita jaro 2020 - písemná práce z českého jazyka a literatury
16. 4. a 17. 4. 2020 Přijímací zkoušky do osmiletého studia - EKO Gymnázium
9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny 
  Den Země, areál Střední zemědělské školy Poděbrady
21. 4. 2020

Pedagogická rada 3. čtvrtletí + IV. ročník
Schůzky s rodiči

  Den Země, úklid části Bažantnice a okolí budovy školy ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady
  Maturita jaro 2020 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
23. 4. 2020 Česká filharmonie, Čajkovského Romeo a Julie a Labutí Jezero
11. 5. - 22. 5. 2020 Odborná praxe MMT3
  Maturita jaro 2020 - ÚZ společné a profilové části
  Slavnostní vyřazení absolventů na MěÚ Poděbrady
  Obhajoby ročníkových prací
27. 5. - 1. 6. 2020 Souborné zkoušky
 8. 6. 2020 Předávání Ekounů
 23. 6. 2020 Pedagogická rada 2. pololetí  
 30. 6. 2020 Vysvědčení, konec školního roku 2019/2020
1. 7. - 31. 8. 2020 Letní prázdniny
Tento rámcový plán bude během školního roku upřesněn a operativně doplňován o další aktivity školy.